METEOROLOGIA
Menu  
  Strona startowa
  Kontakt
  Księga gości
  Budowa atmosfery
  Chmury
  Układy baryczne
  Zjawiska zachodzące w atmosferze
  Wilgotność i opady
  Wiatry
  Piękne i niebezpieczne
  Mapy synoptyczne
  Ankieta
  Pisz / Zdjęcie satelitarne
  Galeria
Układy baryczne

Układ baryczny - układ obszarów o obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu na Ziemi, przedstawiony na mapach za pomocą izobar.

Linie na mapie łączące punkty o tym samym ciśnieniu nazywamy izobarami. Izobary nanosi się na podkład kartograficzny dopiero po redukcji wartości ciśnienia do poziomu morza. Ponieważ ciśnienie maleje ze wzrostem wysokości, odczytywane w stacjach wartości różnią się (gdyż stacje znajdują się na różnych wysokościach nad poziomem morza). Dlatego, za pomocą wzorów barometrycznych, redukuje się je do poziomu morza (0 m n. p. m.), czyli ustala się jedną wartość ciśnienia dla tych samych wysokości. Podstawowymi układami barycznymi są wyż i niż. W układzie wysokiego ciśnienia, czyli wyżu barycznym, ciśnienie rośnie do środka układu od zewnątrz ( układ antycyklonalny). Niebo wówczas jest bezchmurne lub lekko zachmurzone, nie występują opady. Dochodzi do inwersji temperatury ( im wyżej tym cieplej). Wiatr nie wieje wcale lub lekko. Układ niskiego ciśnienia, czyli niż baryczny, to odwrotność wyżu - układ cyklonalny, w którym ciśnienie maleje do środka układu. Spada wówczas ciśnienie, rośnie prędkość wiatru, niebo chmurzy się i pada. Gdy chłodne powietrze przecina masy zimnego powietrza, opady są obfite, ale krótkotrwałe ( na niebie widać chmury o pionowej budowie) - front zimny. Gdy proces nie zachodzi tak szybko i powietrze ciepłe powoli wślizguje się na masy zimnego powietrza, pada krócej i nie tak gwałtownie ( na niebie widać rozległe chmury warstwowe) - front ciepły. Inne układy baryczne stanowią różne warianty wyżów i niżów. Obszar o podwyższonym ciśnieniu, znajdujący się pomiędzy obszarami o obniżonym ciśnieniu, to wał. Pasmo pomiędzy dwoma obszarami wyżowymi i dwoma niżowymi, położonymi naprzemiennie, naprzeciwko siebie nazywa się siodłem. Fragment atmosfery o obniżonym ciśnieniu, znajdujący się pomiędzy dwoma obszarami o ciśnieniu wyższym, to zatoka. Na mapach oznacza się ją za pomocą wydłużonych linii izobar. Podobnie długie izobary wyznaczają klin, czyli peryferyjną część obszaru o podwyższonym ciśnieniu, wciśniętą między  przestrzenie wyższego ciśnienia. Bruzda, obszar atmosfery pomiędzy dwoma obszarami o wyższym ciśnieniu, ma kształt wąskiego wydłużonego pasa.

Niż barycznyGodzina  
   
Prognoza pogody  
 
 
Darmowa Bramka SMS  
  Darmowa Bramka SMS  
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja